brands-etnia2017-02-04T20:47:01+00:00

מותג מסגרות המשקפיים של Etnia Barcelona

Etnia Barcelona היא אמנות, צבע, אור. זוהי ברצלונה, זו תרבות, זו איכות. זה כל האנשים שעושים את זה אפשרי והתרבות הים התיכונית שעוטפת את כל זה.