brands-marc-jacobs2017-02-04T20:47:02+00:00

מותג מסגרות המשקפיים של Marc Jacobs

אחרי 30 שנים של מארק ג'ייקובס ממשיך לעצב את הגבולות ללא בושה של אופנה אמריקנית . המאפיינים בלתי המוגדרים של התווית שעל שמו הוא נקרא הם התוצאה של פרספקטיבה מסוימת ייחודית , יוצאת דופן פרנק ובוטה מבריק .
מארק ממשיך לחקור את היופי הבלתי הצפוי ולהעביר את המותרות שקיים היומיום . במרכזו של ערכי החברה היא אמונתו כי אנחנו כל הכוכב של הסרט שלנו , ודרך שמחת טקס אופנה , איפור והריח, נוכל לעזור להגדיר טוב יותר את האינדיבידואליות ואת האישיות שלנו .
מארק ג'ייקובס ממשיכה להציע אופנה ואביזרים באמצעות מגוון רחב של נגישות מבלי להתפשר יושר והגינות .