brands-Silhouette2017-02-04T20:47:01+00:00

מותג מסגרות המשקפיים של Silhouette

יופי המבוסס על הרמוניה, אינדיבידואליות וביטחון עצמי.

משקפי Silhouette יוצרים אחדות מושלמת עם האדם הלובש אותם, וכתוצאה מכך, מאפשר את ליופי האישי והאישיות של הלובש לזרוח.

Silhouette מציבה דרישות תובעניות ביותר מבחינת עיצוב ואיכות. זהו מותג לאנשים הנאמנים לעצמם ולסגנון שלהם.

בזכות המשקפיים מתוצרת אוסטריה, הגדירה סילואט אמת מידה ורף גבוה ביותר מבחינת הסגנון הנוחות וחומרי הייצור מאז 1964.

עם עיצוב חסר גבולות וחדשני, דואגת סילואט להוביל קו ייחודי ושונה.

משקפים אותנטיים לאנשים אותנטיים.