מצב בו ישנה סטייה אופקית ו/או אנכית בעין אחת או בשתיהן.