באופטיקה כרמית אנו מתמחים בהתאמת עדשות פריזמה ועובדים בשיתוף פעולה עם רופאי עיניים מאזור הצפון.

ההתאמה מתבצעת לאחר אבחון של ראייה דו עינית. 

עדשת פריזמה היא עדשה המאפשרת שבירה של האור בכיוון מסויים להבדיל מעדשה רגילה שדרכה האור חודר ועובר בצורה ישרה, מתכנס בעדשת פלוס ומתבדר בעדשת מינוס (ראה שרטוט מצורף).

עדשת פריזמה תגרום להסטה של קרני האור בהתאם לכיוונה ובהתאם לעוצמתה. 

מתי נרצה להשתמש בפריזמה?

ישנם מצבים בהם שרירי העיניים אינם מתואמים.   תפקידם של שרירי העיניים לבצע התכנסות (קונברגנציה – Convergence) במבט לקרוב והתבדרות במבט לרחוק (שרטוט). כאשר קיימת חולשה באחד מהשרירים באחת העיניים, או כאשר השרירים בשתי העיניים לא פועלים בצורה מאוזנת, יגרום הדבר לבעיות בתפקוד הראייה הדו-עינית (מאמץ רב בקריאה, עייפות, איבוד שורה וכו’).